Združenie DETSKÝ SMIECH

Termíny klubov : 10.1.2014, 14.2.2014, 14.3.2014, 11.4.2014, 9.5.2014, 13.6.2014

Kontakt

Adresa : Mníchova Lehota 3 , 91321
Pracovisko : Kolónie 393, Soblahov

Právna forma : občianske združenie
E-mail :
detskydomov@detskysmiech.sk
Účet : 4000042508/7500

Mobil :
Ing. Libor Kobyda : 0910 696 451
Mgr. Iveta  Kobydová : 0903 398 253

Klub - Inovec


Najbližší klub sa bude konať na chate Inovec 23.6.2013 od 10:00 hod. Prineste si veci na opekanie, športové oblečenie a dobrú náladu

Náhradní rodičia POZOR!


Pripravuje sa novela Zákona č.305/2005 z.z. o SPOaSK. Vaše námety na zlepšenie života detí v náhradnej starostlivosti vieme sprostredkovať na MPSVaR.