Združenie DETSKÝ SMIECH

Termíny klubov : 10.1.2014, 14.2.2014, 14.3.2014, 11.4.2014, 9.5.2014, 13.6.2014

Kontakt

Adresa : Mníchova Lehota 3 , 91321
Pracovisko : Kolónie 393, Soblahov

Právna forma : občianske združenie
E-mail :
detskydomov@detskysmiech.sk
Účet : 4000042508/7500

Mobil :
Ing. Libor Kobyda : 0910 696 451
Mgr. Iveta  Kobydová : 0903 398 253

Spoločne s o.z. NÁVRATAsociáciou náhradných rodín pripravujeme pre náhradných rodičov a ich deti spoločné stretnutia. Ide o neformálnu výmenu skúseností pre všetky formy náhradnej starostlivosti prebiehajúce v rodine. Klub náhradných rodín pre Trenčiansky kraj má už desať ročnú tradíciu. Náhradným rodičom i záujemcom o náhradné rodičovstvo v Trenčíne a okolí chceme poskytnúť dostatok informácií a osobný prístup.

Kde náš klub býva???